Blog van Marique

De sensitieve narcist vanuit Dąbrowskiaans oogpunt

Mijn eerste associatie bij het woord narcist is een trompet (namelijk trompetnarcissen), maar het volgende plaatje is toch echt die smurf met een bloem op zijn muts die de hele tijd in een spiegel kijkt en zo ontzettend blij wordt van zijn eigen schoonheid.
In werkelijkheid zijn narcisten niet zo gemakkelijk te herkennen. Vaak zijn het innemende persoonlijkheden waar anderen graag iets voor willen doen. Tikkie arrogant, komen zelfverzekerd over en weten wat ze willen. Onder deze buitenste laag zit onzekerheid met veel behoefte aan zelfbehoud, die extern bevredigd moet worden.

Een bijzondere groep narcisten zijn de sensitieve narcisten. Een innemende persoon die (meestal) hulp nodig heeft en die je precies weet te raken. Dit is de groep narcisten die erg moeilijk te herkennen is. Als ze al ontdekt worden, is dat vaak pas na lange tijd in contact met ze. Je kunt ze namelijk overal vinden: tussen vrienden, familie, je partner, onderwijzers, die spirituele goeroe… Eén van de eerste aanwijzingen dat je met een sensitieve narcist te maken hebt is dat het drama eigenlijk nooit stopt. Hoe veel je ze ook poogt te helpen met raad en daad, de echte verandering komt er niet. Het gaat namelijk niet om het oplossen van de hulpvraag, maar om de aandacht vanwege de hulpvraag. Soms lijkt er even inzicht te komen, vaak net op het moment waarop je bijna de handdoek in de ring wil gooien omdat het je te veel energie kost en je onderbuikgevoel zegt dat het toch (weer) niet gaat werken. De ander voelt de afstand (want sensitieve narcist) en werpt je spreekwoordelijk een bot toe: “deze keer is het echt anders” “nu snap ik wat er aan de hand is” “weet je, eigenlijk ben ik stiekem wel bang”. Je denkt dat dat harde werken eindelijk wordt beloond met inzicht en verandering, maar helaas, het bleek van korte duur. Maar nu heb je gezien dat het inzicht er wel is! Je moet alleen… harder… werken… om het weer… boven tafel…. te krijgen…
Met andere woorden: het blijft drama, er blijft altijd wel iets aan de hand.

Bij een sensitieve narcist zien we in de regel een sterke eerste en tweede set factoren: de overlevingsdrang is groot en ze zijn super sociaal. Ze hebben hun omgeving nodig. En dan bedoel ik: echt nodig. Alles voor zelfbehoud, maar zelf kunnen ze hier niet in voorzien. Ze nemen zogezegd geen eigen verantwoordelijkheid. Daarnaast hebben ze een emotionele overexcitability. Naast het sensitieve, uit zich dit bijvoorbeeld ook als ze “hun zin niet krijgen” in boosheid of zelfs agressie. Kortom: hier ontbreekt elke vorm van diepgaand ontwikkelpotentieel.

Ontwikkelpotentieel genetisch aantoonbaar?

In het televisieprogramma "De kennis van nu" op 26 oktober 2017 werd onderzocht waarom sommige mensen best oké uit een oorlog komen en anderen getraumatiseerd.  In het televisieprogramma werd uitgelegd dat er een verschil in de genen tussen deze twee groepen mensen is.

We worden allemaal geboren met ons pakketje genetisch materiaal; daar verandert niets aan. Wat wel veranderd is de manier waarop het genetische materiaal gebruikt wordt. In het televisieprogramma gebruikten ze de metafoor van boeken: genetisch materiaal is de bibliotheek, waarin sommige boeken intensief gelezen worden en anderen bijna niet. De getraumatiseerde mensen bleven bepaalde boeken keer op keer herlezen, terwijl de mensen die redelijk uit een oorlog kwamen de boeken maar amper meer aanraakten. Hierbij wil ik overigens de kanttekening maken, dat mensen met een posttraumatische stressstoornis (PTSS) doorgaans hun best doen om niet aan het gebeurde te denken, dus de metafoor met de boeken is daarbij misschien wat minder handig gekozen, omdat het hierdoor lijkt of iemand er bewust voor kiest om de boeken te herlezen of te negeren. Het is gebleken dat negeren en wegstoppen meestal en tegengesteld effect heeft, dus het herlezen van de boeken in deze metafoor verwijst naar een ander systeem dat met het trauma omgaat.

Dąbrowski vroeg zich hetzelfde af toen hij zijn theorie ontwikkelde. Hij benaderde deze vraag vanuit zijn professie en concentreerde zich op de menselijke psyche. Gechargeerd gezegd noemde hij een groot ontwikkelpotentieel als de belangrijkste factor voor verregaande persoonlijke ontwikkeling. Dat ontwikkelpotentieel bestaat onder andere uit een sterke set derde factoren en een meerlagige ontwikkeling. Een groot ontwikkelpotentieel herkennen we bij de ander vaak intuïtief, maar het is zeldzaam. Hoe leg je aan iemand die "diepgaand, groot ontwikkelpotentieel" niet gevoelsmatig snapt uit wat je bedoelt? Dat het bijvoorbeeld veel verder en dieper gaat dan gedragsverandering?

Na het zien van deze aflevering van "de kennis van nu" vraag ik me af: zouden we over een paar jaar een groot ontwikkelpotentieel wetenschappelijk aan kunnen tonen?

Onaangepast binnen de norm

Dąbrowski beschrijft bij zijn dynamismen vormen van aangepastheid en onaangepastheid. Er zijn een aantal onaangepastheden die algemeen geaccepteerd zijn. Tatoeages, extreme haardrachten, sierraden zoals piercings, maar ook groepen in de samenleving, zoals de alto’s, gabbers, mooiboys, hippies, voetballers enz. Zij hebben allemaal hun unieke vorm van zich uiten, die niet gemakkelijk, maar toch uiteindelijk wel geaccepteerd worden in de samenleving. Een unieke uiting van iemands persoonlijkheid, maar binnen de normen van de samenleving. Ik zal dit illustreren met een voorbeeld.

Laatst was ik op een feestje bij een vriendin. De drie (boven gemiddeld slimme) zussen haar partner waren hier ook. Al aan het uiterlijk van de jongste zus was te zien dat zij anders in dan de andere zussen: waar de anderen er netjes en neutraal voorkomen hebben, heeft de jongste zus en wat meer uitgesproken uiterlijk met spray-tan en grote gouden oorbellen. Het gesprek tussen de zussen ging over een tatoeage die de jongste zus wilde laten zetten. Ze had nog geen idee wat ze precies wilde, dus ze had een aantal foto’s van tatoeages meegenomen, die haar wel aanspraken. Na een groot schedel voor op haar bovenbeen en een draak voor op haar rug, liet ze een tribal zien, die voor haar hun gezien symboliseerde: hun ouders, drie zussen en broer en de drie kleinkinderen. De twee oudere keken hun jongste zus liefdevol aan voor deze (binnen het afgrijselijke idee van een tatoeage) perfecte idee. “Maar”, zei de jongste, “Ik wil hem wel zó groot op mijn nek, borstkas en tussen mijn borsten”. Je kunt je de reactie van de twee andere zussen voorstellen. De een zei: “waarom neem je niet gewoon een sleeve (een tatoeage die een groot deel van de arm bedekt)? Dan kun je die andere plaatjes die je toch al op je arm hebt staan, daar mooi in verwerken? (haar non-verbale communicatie zei: verbergen) Als je hem dan tot je elleboog doet, kun je hem altijd nog onder een shirt bedekken. En wat zullen andere mensen denken? Je weet hoe oudere mensen tegen iemand met een tatoeage aankijken. En ik wil niet dat mijn zus geassocieerd wordt met dat soort mensen. Wat zullen ze dan van ons denken?”. De andere zus was ronduit met stomheid geslagen. De jongste zus nam een houding aan die duidelijk maakte dat ze niet voor rede vatbaar was. Dit was háár uiting van onafhankelijkheid.
Heel tactisch draaide ze het gesprek naar de aankomende barbecue die een oom twee dagen later zou organiseren. De oudste zus, die eerder geen woord uit kon brengen, nam nu een houding aan waarbij duidelijk werd dat ze nu uit vrije wil geen woord uit zou brengen. De jongste zus vond het onbegrijpelijk dat hun oudste zus niet mee wilde naar de barbecue. Want: dat is toch gezellig met zijn allen?

Wat hier gebeurde, beschrijft de tweede factor mooi. Zussen die elkaar corrigeren in het gedrag dat als onaangepast gezien wordt, die tatoeage en het niet verschijnen op de familiebarbecue, waarbij de onderliggende reden vooral is “wat anderen denken”. In het geval van de tatoeage is dat, wat andere mensen van hun gezin denken door die dochter met die opzichtige tatoeage. (Misschien leuk om te vermelden dat de oudste zus, die niet met “dat soort mensen” geassocieerd wilde worden, zelf ook een tatoeage had, die haar have buik bedekte) In het geval van de barbecue is dat het beeld dat de rest van hun familie heeft over de hechtheid van hun gezin: je familie is belangrijk en daar wil je bij zijn.

Je zou kunnen zeggen dat die tweede factor het verschil maakt tussen positieve onaangepastheid en onaangepast binnen de norm. In bovenstaand voorbeeld “treedt iemand toe tot een bestaande groep mensen met min of meer hun eigen normen”. Hoewel deze groep soms wat schokkend kan zijn voor de omgeving, is het niet wat Dąbrowski bedoelt met positieve onaangepastheid. Als voorbeeld hiervan zou je kunnen denken aan pioneers, die vanuit hun eigen kern handelend, afwijken van de groep maar tegelijkertijd niet deze groep tot last zijn (want dat is negatief onaangepastheid), zoals de eerste vrouw die een broek ging dragen in plaats van een jurk.

Overeenkomsten hoogbegaafdheid en verstandelijke beperking

Op het moment dat ik ontdekte hoogbegaafd te zijn, werkte ik op een school met ernstig verstandelijk en visueel beperkte leerlingen. Afgezien van het verschil in IQ (dat zo groot was dat er een gemiddeld IQ tussen paste), zag ik òòk overeenkomsten. De gevoeligheid voor prikkels uit de omgeving zag ik in ons allebei terug. Op onze school werken we nauw samen met onder andere ergotherapeuten. Samen maken we per leerling een lesrooster, die voor zijn specifieke prikkelgevoeligheid de meest optimale balans heeft tussen leren en ontladen. Zo worden alle lessen afgewisseld met een ontspannende activiteit, zoals bijvoorbeeld schommelen of muziek luisteren. Helaas is deze gevoeligheid onder hoogbegaafden wat minder geaccepteerd in de zin dat het rooster niet standaard op de gevoeligheid van de individuele leerling opgesteld is.

Maar er zijn meer overeenkomsten. Gekeken naar IQ, uitgezet tegen de hoeveelheid mensen (de Bell curve), zijn er aan beide uiteindes (de hoge en lage IQ’s) minder mensen die dit IQ bezitten, maar zijn de variaties tussen de mensen onderling groter. De grootste groep mensen, die “in de buik van de grafiek zitten”, heeft eigenlijk best wel moeite met die groepen aan de uiteindes. Die wijken zozeer af, dat het eigenlijk misschien makkelijker is “om ze maar gewoon te laten”. (Je zou kunnen zeggen dat beide groepen verstandelijk gehandicapt zijn). Voor HB’ers zijn er ondertussen scholen (waarbij men zich afvroeg waar dat eigenlijk voor nodig was, want deze slimmeriken zouden toch tienen moeten halen in het regulier onderwijs?), maar voor mensen met een ernstige verstandelijke beperking is er eigenlijk voornamelijk dagbesteding. Dat wij een school voor deze doelgroep runnen is uitzonderlijk. Gelukkig is de schoolinspectie het met ons eens dat ieder kind recht heeft op onderwijs en dat zo lang er gesproken kan worden van ontwikkeling, een kind ook echt op een school thuis hoort. Ook al is dit leren communiceren, om door middel van een klank aan te kunnen geven dat je ergens hulp bij nodig hebt.

Vanuit de omgeving naar beide groepen gekeken, is in beide groepen gedrag te zien dat omschreven kan worden als afwijkend sociaal gedrag (soms zelfs geclassificeerd als autistiform). De sociale regels, die non-verbaal vastgesteld zijn, zijn lastiger voor mensen die verder van “de grootste groep mensen” af staan. De grootste groep denkt ongeveer hetzelfde, heeft ongeveer dezelfde normen en omgangregels; maar voor mensen die anders denken en de omgeving anders ervaren, zijn deze regels niet vanzelfsprekend. Waardoor beide groepen anders reageren in sociale situaties. Mensen met een verstandelijke beperking reageren naar hun impulsen, soms haast dierlijk. Onder HB’ers zie je eerder dat ze sociale situaties zo bestuderen en handelen naar “wat normaal zou moeten zijn”, waardoor het gedrag gemaakt lijkt. De gevoeligheid voor prikkels uit de omgeving is trouwens ook vaak bij mensen met autisme spectrum stoornis terug te zien.
In een groep, bezien vanuit de persoon zelf, zijn mensen met een verstandelijke beperking zichzelf (daar ze zich niet op kunnen trekken naar de norm), terwijl HB’ers hun best doen om zich aan te passen aan de norm, waardoor hun behoefte eerder ligt op teruggang naar zich zelf.

 

 

 

Eigen verantwoordelijkheid nemen

Verantwoordelijkheid nemen voor jezelf is één van de ontwikkelende dynamismen. Dit is een dynamisme met vele facetten, die ik in deze blog graag wil belichten.

Allereerst verwijst het naar verantwoordelijkheid nemen voor wat je doet. Als je iets doet wat niet handig is, durf dat dan te erkennen naar jezelf en anderen. Het lijkt zo’n inkopper, maar ik zie regelmatig mensen ermee worstelen. Vooral de mensen in primaire integratie. Als er iets mis gaat, is het de schuld van de ander. Bijvoorbeeld dat iemand stress ervaart omdat zijn baas/ zijn collega te veel werk op zijn bordje legde. Of een hoge bloeddruk omdat je puberzoon aan het puberen is. Of dat die keeper stond te slapen en het daardoor een doelpunt werd (voetbal speel je in een team van 11, toch?) Of dat de economische crisis de schuld is van de Joden (waaruit de tweede wereldoorlog ontstond).
In zekere zin verwijst het naar eerlijk zijn. Eerlijk zijn naar jezelf (“dat was niet zo handig”) en eerlijk naar anderen (“ik zou het graag over willen doen, maar dan anders”)

Eigen verantwoordelijkheid nemen staat ook voor zorgen voor jezelf. Het is erg fijn als anderen rekening met je willen houden. Als ze zeggen “doe maar niet, neem jij maar lekker rust”. Het is een fijn gevoel. Aan de andere kant, het is nogal precair om afhankelijk te zijn van anderen om liefde te ontvangen. Dat fijne gevoel blijft niet zo lekker lang hangen. Het zou mooi zijn, als er liefde in overvloed is, vanuit jezelf, en dat de liefde van de ander daar een cadeautje bovenop is. Waarbij ik niet suggereer dat je dan maar zelf, alleen, moet zorgen voor je liefde. Maar ik dwaal af.
Het is fijn om gezien te worden. Helaas gebeurt dat minder vaak dan goed voor je zou zijn. In de eerste plaats, mag je voor jezelf zorgen. Zelf aan durven geven wat je nodig hebt. Verantwoordelijkheid nemen voor jezelf, voor je lijf, voor je welzijn.
Hand in hand hiermee loopt het durven aangeven van je grenzen.

“Red eerst uzelf en daarna pas degenen om u heen”. Verantwoordelijkheid nemen voor jezelf, betekent ook verantwoordelijkheid nemen voor de ander, vanuit empathie. Niet zorgen voor (wat vaak resulteert in “overnemen van de autonomie”), maar klaarstaan voor de ander.
Als iedereen aan zou geven wat hij zelf nodig heeft, hoef je alleen maar voor jezelf te beslissen of je aan die vraag gehoor hoeft te geven. En hoeven we niet meer in te vullen wat ik denk dat jij denkt dat ik denk wat jij denkt en nodig hebt…

 

Doen en zijn

De Dalai Lama zei: “Je bent wat je doet”. In de behandeling van mensen met een laag zelfbeeld wordt dit gebruikt om hen te stimuleren om kleine, positieve stapjes te zetten, om zo een beter gevoel over zichzelf te krijgen. Kleine stapjes in de vorm van het opruimen van de sokkenlade (kleine doelen stellen in plaats van te grote); en positieve stapjes zoals iemand voor laten gaan in de rij bij de kassa. Je voelt jezelf beter door iets goeds voor een ander te doen.

“Je bent wat je doet”. Maar wat nu als je niet meer kunt doen wat je deed, door omstandigheden? Dat kan best een heftige psychoneurose veroorzaken. Want wie ben je dan nog? Waarom is ego zo verbonden aan wat we doen? Dat ontstaat al op jonge leeftijd. Een jong kind heeft nog geen ego. Wat er gebeurt in zijn wereld, is door zijn toedoen (er  is niets anders dan alleen hijzelf). Ego ontwikkelt zich pas op latere leeftijd. In die ontwikkeling, wordt het kind vooral positief bekrachtigd op wat het doet: de eerste lach, het eerste woordje, de eerste stapjes, een goed rapport en ga zo maar door. FTR: positieve bekrachtiging is één van de belangrijkste pedagogische middelen, blijf daar ook vooral mee doorgaan! Waar minder aandacht voor is, zijn de dingen die van binnenuit komen: frustratie, schaamte, verveling enzovoorts. Dit wordt doorgaans niet positief bekrachtig, terwijl het wèl bij iemand hoort. De meeste mensen leren niet om met deze gevoelens om te gaan. Sterker nog, de meesten zullen leren dat deze gevoelens ongewenst zijn en ze zullen er alles aan doen om de pijn hiervan niet te hoeven voelen.

Een neveneffect hiervan, en dat is waar ik op doel, is dat iemand zichzelf (onbewust) definieert door wat hij doet. Als hij dit niet meer kan doen, bv door een (langdurige) ziekte, beperking of ontslag, zou dit best een heftige psychoneurose kunnen veroorzaken. Want wie is hij? En is het wel voldoende?

Het is nogal een heftig traject om aan te gaan…Velen zullen waarschijnlijk op zoek gaan naar een nieuwe baan of iets anders om te doen. En zeg nou zelf: wie zou niet het bekende pad van doorgaan kiezen boven dat onbekende, heftige pad van je zelf ontdekken?

Verslaving, ontwikkelpotentieel en emotionele overexcitability

In mijn omgeving zie ik zo veel mensen met een verslaving in meer of mindere mate, dat ik me afvroeg of het in onze genen zit. “Verslaving” heeft een negatieve bijklank en roept in het ernstigste geval de associatie op met drugsverslaafden in de goot, maar verslaving komt veel vaker voor dan we denken, weliswaar in minder heftige verschijningsvorm. Er zijn heel veel “functionele verslaafden”; mensen met een lichte verslaving die netjes in de maatschappij functioneren. Wie heeft er immers last van dat de buurvrouw na haar werk een wijntje drinkt, één tijdens de maaltijd en nog eentje ’s avonds? Dat wordt over het algemeen niet gezien als drankmisbruik, maar dat een paar dagen na elkaar, valt wèl binnen de alcoholistennorm.

Verslaving is afhankelijkheid van een middel of gewoonte. Waar ik geïnteresseerd in ben is het waarom achter een verslaving. Meestal is dat het dempen van gevoelens. Zo’n gewoonte sluipt er vaak ongemerkt in, soms min of meer aangemoedigd door de omgeving, en belandt dan stiekem op de glijdende schaal van verslaving. Er zijn heel veel verslavingen: aan tabak, alcohol, drugs, seks, eten, adrenaline, liefde, suiker, werk enzovoorts; met allemaal hetzelfde doel: emoties verzachten en je fijn voelen. Om adrenaline als voorbeeld te nemen: een lichaamseigen hormoon, dus niet direct zo schadelijk als bv. tabak. Alhoewel, dit is bedrieglijk: we kennen allemaal de gevolgen van te lang te veel adrenaline, zoals een burn-out. Daarnaast is hard werken en doorgaan min of meer sociaal wenselijk in de wersterse wereld. Wat er tegelijkertijd gebeurt (kijk maar naar mensen in je omgeving die een heftig proces doormaken zoals een dierbare verliezen): ze gaan vooral door. “Werk leidt af”. In zekere zin heel nuttig, mits dit gecombineerd wordt met tijd voor jezelf waarin je kunt voelen wat je lijf nodig hebt en vooral: die heftige gevoelens aankijken, toestaan en daardoor verzachten.

Het is bekend dat hoogbegaafden vaak gevoeliger voor verslaving zijn. Veel hoogbegaafden zijn gevoeliger dan de doorsnee mens en hebben een emotionele overexcitability. Meer en heftigere emoties, van oudsher vaak niet geleerd hoe daarmee om te gaan (en toe te staan al helemaal niet), een  maatschappij waarin we geacht worden sterk (lees: niet emotioneel) te zijn; en een kniesoor kan beredeneren waarom die verslavingsgevoeligheid groter is.

Een verslaving ligt op de loer, we zijn er allemaal gevoelig voor. Een verslaving overwinnen is zo ontzettend zwaar. Ik heb heel veel mensen tegen hun verslaving zien vechten en maar weinig mensen zien winnen.

Al een tijd probeer ik de term “ontwikkelpotentieel” te ver-jip-en-janneken. Hoe leg je uit aan iemand die deze kracht niet kent, hoe sterk het kan zijn? Dat je voelt geen andere keus te hebben, dan die ontwikkeling aan te gaan, met alle gevolgen van dien? Ik kwam er niet uit. Soms wil het helpen om op zoek te gaan naar wat een tegenpool zou kunnen zijn. Dus dat deed ik. De meest sterke kracht die ik ken, maar die je ten negatieve mee de diepte in trekt, is een verslaving. De meeste mensen kunnen zich deze kracht goed voorstellen en voelen dat deze lastig te beteugelen is. Om eerlijk te zijn, denk ik dat alleen groot ontwikkelpotentieel sterk genoeg is om een verslaving te overwinnen. 

Een bevriend gz-psycholoog merkte terecht op dat bovenstaande middelen ook gebruikt kunnen worden als copingsmechanisme. Terecht, ik beweer niet dat je je hele dagen rot moet voelen. Ik hoop op bewustwording van patronen, onderzoek naar de reden waarom je verzacht en neem regelmatig tijd om liefdevolle aandacht te schenken aan wat er in je lijf omgaat.

Positieve versus negatieve onaangepastheid

De grote lijn in ontwikkelen volgens positieve desintegratie is van primaire integratie naar jezelf: van extern gedreven naar intern gedreven. Het gedrag dat iemand gaat vertonen, komt steeds meer in overeenstemming met de eigen waarden. Een buitenstaander kan dit interpreteren als dat iemand dus steeds asocialer wordt. Dit is echter wat Dąbrowski verstond onder negatieve onaangepastheid. Criminaliteit en psychopathologische gedragingen zijn uitingsvormen hiervan. Mensen zetten zich af, ten koste van anderen.
Dąbrowski benadrukt de groei van het empathisch vermogen door positieve desintegratie. Iemand handelt steeds meer naar zijn eigen waardenhiërarchie, maar wordt daarbij ook steeds alterocentrischer.
Dat lijkt een paradox: steeds meer richting je zelf (positieve onaangepastheid) en toch steeds socialer. De crux zit hem in het besef, dat alles en iedereen op de planeet met elkaar verbonden is. Het egocentrisme uit zich in het “zelf beter willen worden, door andere naar beneden te duwen”. Wat een heel begrijpelijke beweging is: we zien het in het dierenrijk onder andere bij jonge vogels terug. Om te overleven, moet je zorgen dat je eten krijgt. Als daarbij een broertje of een zusje het niet overleeft, nou ja, jammer dan. Dat is onze biologische impuls: ons overlevingsinstinct.

Niet voor niets is persoonlijke ontwikkeling zo ontzettend heftig. Zoals Dąbrowski het omschrijft: de derde factor (die zorgt voor de ontwikkeling richting het persoonlijk  ideaal), moet de eerste en tweede set factoren “overwinnen”. Op een bepaald level in zijn ontwikkeling beseft iemand dat hij geen controle heeft over zijn leven of dat van iemand anders. Dingen gebeuren, en het enige dat je kunt doen is daar kansen in zien en jezelf toestaan te groeien. Op een punt komt het besef dat iedereen zijn eigen pad moet lopen, dat je een ander niet kunt helpen; alleen ondersteunen. Dat op jouw pad komt wat jij nodig hebt. Dit zorgt voor een bepaalde gelatenheid op het “levenspad”. Tegelijkertijd zorgt het voor compassie; voor anderen en voor zichzelf. Je kunt anderen niet controleren, helpen of redden: dat moeten ze zelf doen. Je kunt ze alleen liefdevolle vriendelijkheid tonen en hopen dat ze goed voor zichzelf zorgen, voor het mooie mens dat jij in ze ziet. En het dan loslaten, wetende dat ieder zijn eigen weg te lopen heeft.

Sensuele overexcitability en sensorische integratie

In de sensorische integratie wordt bekeken hoe mensen reageren op de zintuiglijke prikkels die zij ontvangen. Bij problemen in de sensorische integratie, zien we dat mensen te intens (overprikkeling) of juist te weinig (onderprikkeling) op zintuiglijke impulsen reageren. Nadat de prikkelverwerking in kaart gebracht is (bijvoorbeeld met een sensory profile, waarbij gekeken wordt of iemand over- of ondergevoelig voor bepaalde prikkels is), kan een sensorisch dieet voorgeschreven worden, om ervoor te zorgen dat iemand tijd krijgt om zijn prikkels te verwerken, zodat dit niet tot een overload aan prikkels leidt (en niet zelden de daaruit volgende gedragsproblemen).

Zorgen voor jouw overexcitability

Overexcitability en arouselniveau

Een arouselniveau is een bewustzijnstoestand in de hersenen; het is de mate van alertheid. Een arouselniveau kan hoog, laag of gemiddeld zijn. Bij een laag arouselniveau ben je duf, slaperig; bij een hoog arouselniveau gejaagd of gestrest. Een optimaal arouselniveau kan gezien worden als de kruissnelheid van een vliegtuig: op deze snelheid vliegt hij het fijnste en dus het liefst.

Maar wat nou als je overexcitabilities hebt? Dan zou jouw kruissnelheid wel eens een stuk hoger kunnen liggen dan bij de andere mensen. Als je een psychomotore overexcitability hebt, dan zou je wel eens een stuk beter kunnen presteren op je werk als je regelmatig een fysieke activiteit mag doen, zoals een wandeling maken onder werktijd (verder dan naar het koffiezetapparaat en terug…) Of als jouw verbeeldende overexcitability te weinig gestimuleerd wordt op je werk en je daardoor niet het werk levert dat je zou kunnen leveren, als je dagelijks even de tijd zou krijgen om jouw creatieve denkproces de ruimte te geven? Of een onderstimulatie van de intellectuele overexcitability, het “niet voluit kunnen gaan” gedurende langere tijd en dat je daardoor in de slaperige toestand van een te laag arouselniveau terecht komt. Je zou dan, net als vele hoogbegaafden, een bore-out kunnen krijgen.

Bij iedereen fluctueert het arouselniveau gedurende de dag. Het wordt pas vervelend als je gedurende langere tijd over- of ondergestimuleerd wordt. Neem dus je vrijheid om zo veel mogelijk op jouw kruissnelheid te vliegen, wetende dat je met een optimaal arouselniveau het beste functioneert. Mocht dit niet haalbaar zijn in je dagelijkse bezigheden (zoals op het werk), kijk er dan naar hoe je wel op jouw favoriete snelheid kan gaan, bijvoorbeeld in nevenactiviteiten, zodat je het zo lang mogelijk volhoudt zonder in een (nieuwe) bore-out te schieten.

Pagina's