Wie zijn wij

Marique Goos (1983) was werkzaam als docent in het speciaal onderwijs voor kinderen met een ernstige verstandelijke en visuele beperking. Nadat ze, na een vermoeden van haar leidinggevende, ontdekte dat ze hoogbegaafd was, is ze zich gaan verdiepen in positief desintegreren. Positieve desintegratie gaf beeld aan het verleden en richting voor de toekomst. Marique heeft opleidingen in de verpleegkunde (HBO-V) en onderwijskunde (PABO en Master SEN) gevolgd. Ze is ervaren in het begeleiden van mensen met een autisme spectum stoornis (ASS)

 

Arjan Westerbeek (1972) is van huis uit sociaal pedagogisch hulpverlener. Is na vele jaren in diverse takken van de gezondheidszorg te hebben gewerkt sinds 2005 werkzaam als coach en mediator. Zelf weet hij sinds zijn burn-out in 2004 dat hij hoogbegaafd is. Nadat hoogbegaafdheid voor hemzelf een plek in zijn leven had gekregen en hij steeds meer hoogbegaafden leerde kennen die een soortgelijk proces doorliepen of doorlopen hadden, is hij zich nader gaan verdiepen in de theorie achter en de praktijk van hoogbegaafdheid en in het bijzonder in positieve desintegratie. Daarnaast is hij vader van twee hoogbegaafde kinderen.